Tag Archives: sex

Happy birthday

‘It was the third of September,
That day I’ll always remember
Yes I will’

Papa Was A Rolling Stone – Temptations

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

Σήμερα όμως είναι 2 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1901 γεννήθηκε στη Ρουμανία ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος γνωστός για την εισαγωγή του σουρεαλισμού στην ελληνική λογοτεχνία και λιγότερο γνωστός για τις προσπάθειες εισαγωγής της ψυχανάλυσης. Το 1990, 15 χρόνια μετά τον  θάνατό του, κυκλοφορεί το έργο ζωής του “Ο  Μέγας  Ανατολικός” το οποίο λόγω του έντονα ερωτικού περιεχομένου του δεν έμεινε καθόλου άσημο στο ευρύ κοινό. Αυτό ισχύει βέβαια για τα ελληνικά πλαίσια. Δεν ισχύει το ίδιο (και για τον Μέγα  Ανατολικό αλλά και για το σύνολο του έργου του ποιητή) έξω από τον ελληνικό κόσμο. Αυτή η γλωσσική και λογοτεχνική επαρχία σήμερα των νέων ελληνικών σαν τις κρυμμένες γλώσσες των ινδιάνων στη πυκνή ζούγκλα, έχει στη διάθεσή της επίπεδα ελευθερίας που στην επιφάνεια του γίγνεσθαι του δυτικού κόσμου θα ήταν επικίνδυνα τολμήματα που μπορούν να στοιχίσουν τη ελευθερία και τη ζωή των δημιουργών ακόμη και των αποδεκτών των έργων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι στο Μέγα  Ανατολικό μπορεί κανείς να συναντήσει εκτεταμένα αποσπάσματα στα αγγλικά και στα γαλλικά. Πιστεύω ότι θα αρκούσε να δείξει κανείς μια, δυο σελίδες από τα κατάλληλα χωρία στις διωκτικές αρχές της Γερμανίας για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία περικύκλωσης του εκδοτικού οίκου, των βιβλιοπωλείων διακίνησης αλλά και των αγοραστών τέτοιων περιεχομένων. Αρκεί να διαλέξει κανείς περιγραφές παιδεραστίας. Το τελευταίο αξεπέραστο σεξουαλικό ταμπού της δυτικής νοοτροπίας. Δεν θέλω να σκέφτομαι πώς θα αντιδρούσαν οι διωκτικές αρχές και γενικά οι ταγοί στην Αγγλία μάνα-πατρίδα του πουριτανισμού καθώς και στις άλλες χώρες με αγγλοσαξονική παράδοση και κουλτούρα.  Το απόσπασμα που ακολουθεί παρακάτω είναι από τον Σ’ τόμο, Α’ μέρος, κεφάλαιο 6ο

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

The Great Eastern, (Megas Anatolikos) is the 8-volume erotic novel of Andreas Embirikos. It is the longest text of the modern Greek Literature. The poet dedicated many years of work to this particularly novel. In this work, Embirikos narrates the first trip of the ocean liner Great Eastern (Μέγας Ανατολικός) from England to America. Embirikos describes the Great Eastern as a hedonic vessel, where the multitude of the passengers enjoy love without and beyond limits. During the ten-day trip they discover a new form of happiness and innocence. You can be sure that parts of the erotic descriptions are in many western countries inconceivable, unacceptable and cause of the pederasty scenes, criminal and accusable. Only some little parts of the novel are written from Andreas Empirikos in English and in France. The part below is harmless.

You can find some more information from the publisher Agra and in wikipedia

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

Cologne, Aachener Weiher park, Sunnday May 4, 2008

Here is a probe from volume 6, part I, chapter 6

Muriel S . . . is about 23 or 24 years old. She has not only a lovely face, but a beautiful body also, with lovely large breasts and a beautiful curly red-haired cunt. As I said, she masturbated many times daily. She would often do it immediately after the departure of her husband. On the occasions she would come to her bedroom, expressly to onanize, and would leave the room again after a short rest, or she would rub herself in the morning before dressing as others have their breakfast, an orangeade or a cup of tea, while shopping, between two visits to the stores . . .

Cologne, Volksgarden park, Sunnday May 4, 2008

Cologne, Volksgarden park, Sunnday May 4, 2008

Here are some of the pretty scenes I witnessed:
[…]

[…] She would let alone her big breasts and would rub her cunt, first between the tender inner lips (when in a hurry she didn’t do this but rubbed her clitoris straight away) and only after this pistillike part of her cunt throbbed away desperately for a time, would she transfer her major finger to it from her now gaping cunt-lips, and would not stop the delicately violent frigging, the pretty little blind cock-like cylinder pulsating wildly and the wide-open cunt twitching in sweet agony, till she would bring about the emission of her love-juice, in all its creamy abundance, with the spunk gushing forth from the crimson cunt-hole in large pearly drops, while she frantically jerked all through the discharge, gasping with heavenly bliss, and trying to smother the cries of delight that came to her mouth till she poured out the whole dose of her sweet female sperm, and, after that, became very gradually, ecstatically motionless.
That is, dear readers, a good example of a female masturbation, practised by a married young woman, not withstanding the fact she was regularly and very well fucked by a very good husband. I must add that this sweet act, which is considered a vice when practiced by ladies or girls who have lovers or husbands, according to me, is no vice at all, but a normal act not only when practiced by children and teenagers, but also when indulged-in by adults, and must be considered as one of the many means of getting sexual satisfaction, a means inferior to fucking and cock or cunt sucking, yet a very pleasurable and honourable way on relieving one’s self, when a partner cannot be found at once.

Cologne, Deutz, Thursday August 14, 2008

Cologne, Deutz, Thursday August 14, 2008

Η απαλή ως μαγνόλια μικρά Καναδή δεν ημπόρεσε να κρατηθή. Μόλις ετελείωσε την ανάγνωσιν της περιγραφής των ανωτέρω πράξεων, καυλοπυρέσσουσα και συμφωνούσα τόσον με την Κυρίαν Muriel S. όσον και με την συγγράψασαν το βιβλίον που είχε ενώπιόν της υπηρέτριαν του λονδινικού ξενοδοχείου, παρά τον φόβον της μήπως εισέλθη η μητέρα της αιφνιδίως εις τον θάλαμον, έθεσε την δεξιά της υπό το φόρεμά της και έτριψε μετά μανίας το σφύζον μουνέλον της, αυνανιζομένη όρθια προ του κομοδίνου, και αναλογιζομένη όσα εδιάβασε, ενώ δια της φαντασίας κατελάμβανε την θέσιν της Κυρίας Muriel S., με και χωρίς τον σύζυγόν της. Η Φλώσσυ ήτο τόσον καυλωμένη, που εντός 3 λεπτών εσείσθη με παραφοράν και κατέβρεξε τα δάκτυλά της με άφθονον νεανικόν μουνόχυμα.

Περισσότερα:
Aπόσπασμα από τον Α’ Τόμο, Α’ Μέρος, Κεφάλαιον 6ο
Απόσπασμα από Μέρος Α΄ Κεφ. 3
Eνδιαφέρον blog που αναφέρεται στο μυθιστόρημα

Καθώς επίσης σας προτείνω να διαβάσετε το σύντομο και ενδιαφέρον άρθρο «υπέρ πορνογραφίας» του Θανάση Τριαρίδη

Cologne, Bahnhof Süd, Thursday July 31, 2008

Cologne, Bahnhof Süd, Thursday July 31, 2008

Compare the pictures with this post: The park of Aachener Weiher
and this post: Another Sunday
The park of Aachener Weiher (Google Map >>)

Advertisements