Greek Keyboard

Το παρακάτω κείμενο το βρήκα συμπτωματικά χθες ψάχνοντας στη google. Είχα ξεχάσει ότι το πληκτρολόγιό μου ήταν ακόμη στα ελληνικά και πληκτρολόγησα γερμανικές λέξεις επάνω του. Το κείμενο μπορούν να παρακολουθήσουν (ίσως) μόνο αυτοί που μιλούν γερμανικά.

Den folgenden Text habe ich gestern zufällig bei einer Suche in google gefunden. Ich hatte vergessen dass meine Tastatur immer noch auf Griechisch gestellt war, und habe damit deutsche Begriffe eingetippt.

Es ist 1958. Rockefeller sαgt seinen Besuch in Athen an. Die Griechen fiebern, wie sie den sουperreichen Amerikaner beeindrucken können. Eιn rωter Teppιch auf dem Flουgplαtz ιst selbstverständlιch. Der einziγe Rolls Royce dεs Lαndεs wιrd aufγεtrιεbεn. Dιε Fürσtensuite ιm King George Hωtεl am Syntαgmαplαtz ισt rεsεrvιεrt und frisch rεnωvιεrt. Ρockefelleρ σteigt auς sειnεm Πrivαtflugzeug ουnd nähερt sich dεm Luξusauto. Gesπαnnt wαrtεn dιε Grιεchεn auf ein πααr αnεrkεnnεndε Worte dες Muλtimiλλionärs. Doch der sαgt nουr: “Niχt schlεχt dας Auτo, αbεr wιr ιn Amεrιkα hαbεn vιελ größere.” Λαnge Gεsιchtεr. Abεr dας Hotελ wιrd ιhm ιmponιεrεn, dεnkτ mαn sιch. Δort αngεkommεn sαγt Rockεfελλεr: “Γαnz hübsch dας Hoτελ, αbεr wιr ιn Aμεrιkα hαbεn vιελ größεrε. Wιεdεr λαngε Γεsιchtεr. Jεtzt kαnn ιhn θεorετιsch nουr nωch dιε luξurιöσε Fürστεnsuιτε bεειndruckεn, sαgεn sιch dιε Γrιεchεn. Dωch dεr Koμμεntαr lαutεt nουr: “Dιε Zιμμεr sιnδ γαnz okay, αbεr βιr ιν Aμεrικα hαbεn vιελ γrößεrε.” Jετzτ hατ εινεr δερ Γrιεχεn δας Θεατεr σαττ, λässτ sιχ αbεr νιchτς αnμεrkεn, σωnδεrn rενντ zουμ νächστεν Tελεφων ουνδ ρουfτ σεινεν Vεττερ αν, δερ Φιschερ ιστ. “Bριng μιρ noch vor hεuτε αbενδ δεν γρößτεν Kρεbς, δεν δου αufτρειbεν καnnst”, bιττετ ερ ιhν εινδρινγλιχ. Aμ Σπäτναchμιτταγ τριffτ δας Ριεζενεξεμπλαρ ιμ Hωτελ ειν. Eιν Παγε vερστεcκτ δεν Σουπερκρεψ ιν Ρωcκεφελλερς Bεττ. Iν δερ Ναχτ, αλς δερ Aμερικανερ zου Bεττ βιλλ, στεhτ δερ Παγε διενστειφριγ νεbεν ιhμ, schλäγτ διε Βεττδεcκε zουρücκ ουνδ σιεhτ, βιε σεινεμ Γαςτ διε Γεσιχτσzüγε εντγλεισεν ουνδ βιε ερ μιτ σιχ übερschλαγενδερ Στιμμε σαγτ: “Ω Γωττ, ω Γοττ, βας zουρ Höλλε ιστ δας?” Vωλλ Γενουγτουουνγ ερβιδερτ δερ Παγε: “Δας ιστ εινε γριεχιschε Λαους, ουνδ jετzτ σαγεν Σιε bλoß νιχτ, δαςς ες ιν Aμερικα γρößερε γιβτ!”

Erinnert irgendwie an den amerikanischen Millionär, der unbedingt das begehrteste Auto des Ostblocks (gemessen an den Lieferfristen) sein eigen nennen wollte. Nur der Trabbi kam für ihn in Frage, auf den die Leute in der DDR mitunter 10 Jahre warten mussten. Also schickte er einen Barscheck, und als die Leute in Zwickau die Dollar sahen, zweigten sie ein Auto aus der Produktion ab und schickten es sofort nach Kalifornien. Und was sagte der Millionär? Gründlich sind sie ja, die Deutschen, haben zwar Lieferfristen von 10 Jahren, schicken aber vorab schon mal ein Modell des Autos aus Presspappe, und das fährt sogar!

Den Text habe ich aus dieser Seite kopiert und als Verfasser wird da jemand mit dem Namen oder nick-name Volker gegeben. Er schreibt:
Der erste Text entstand so: Nur auf griechischen Zeichensatz umgeschaltet, aber so getan, als ob man einen deutschen Satz schreibt. Ich gebe zu, dann kommt ziemlicher Unfug heraus, ganz anders als bei dieser zweiten Version, die ist doch lesenswert, oder?

Tο παραπάνω κείμενο το πήρα από αυτή τη σελίδα. Ως συντάκτης του φέρεται κάποιος με το όνομα ή το nick-name Volker. Κάποιος που προφανώς γνωρίζει σχετικά καλά και τα γερμανικά και τα ελληνικά. Γράφει:
Το πρώτο κείμενο προέκυψε έτσι: γύρισα το πληκτρολόγιο στα ελληνικά αλλά συνέχισα να πληκτρολογώ σαν να το είχα ρυθμίσει για γερμανικά. Ομολογώ ότι προκύπτει μια ανοησία αλλά αυτή η δεύτερη επεξεργασία αξίζει να διαβαστεί, δεν νομίζετε;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s